τ / f. 22950 53629 | email. info@en-gnosei.gr

Στρατολογικό Τμήμα ΣΣΑΣ

*Για την εισαγωγή στο τμήμα οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές δοκιμασίες.

Σκοπός: Το Στρατολογικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων ασχολείται με την στρατολόγηση και την θητεία όλων των Ελλήνων πολιτών για την κάλυψη αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων τόσο σε περίοδο ειρήνης όσο και πολέμου.

Νομοθετεί και εκδίδει διατάξεις, πληθώρα προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που καθορίζουν και διευκρινίζουν λεπτομερώς όλες τις πτυχές του συστήματος στράτευσης.

Κωδικός Μηχανογραφικού: 866

Ιστοσελίδα: http://www.ssas.gr/

Διεύθυνση: Πλήθωνος Γεμιστού 2, 546 38 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: (2310) 21.69.41, 21.65.46, 21.69.55, 21.69.48, 24.63.90

Πανεπιστημιακή Φοίτηση: Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση διεξάγεται στην Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχει συνολική διάρκεια 4 ετών (8 εξαμήνων).

Στρατιωτική Φοίτηση: Οι Μαθητές – τριες του Στρατολογικού Σώματος, όπως όλοι οι Μαθητές της ΣΣΑΣ , εκτός από την φοιτητική ιδιότητα φέρουν και την στρατιωτική. Στα πλαίσια της στρατιωτικής εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το πρόγραμμα της Σχολής (σίτιση, διαμονή, διάβασμα) και είναι επιφορτισμένοι με υπηρεσίες και καθήκοντα (σκοπιές).

Οι φοιτητές διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Εξέρχονται μόνο με άδεια του Διοικητή, τις ημέρες και τις περιόδους που προβλέπονται στον κανονισμό της Σχολής.

Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής στη Σχολή βαρύνουν το Δημόσιο. Λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι 8 χρόνια.

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων:

Οι απόφοιτοι εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις.

Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα:

Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς, Σημαιοφόροι στο Ναυτικό, Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία.

Μετά την αποστράτευση τους μπορούν να εργαστούν ως νομικοί σύμβουλοι στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του δικηγόρου αν έχουν την ανάλογη άδεια.

More in this category: « Ψυχολόγων ΣΣΑΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργική Μηχανικής Βιολογίας Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Γεωπονίας Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών Επιστήμης Υπολογιστών / Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Επιστήμης των Υλικών Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία (Μεσολλόγι, Πάτρα, Λευκάδα, Γρεβενά) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών / Επικοινωνιακών Συστημάτων Νοσηλευτικής Πληροφορικής Πληροφορικής & ΜΜΕ Πληροφορικής & Τηλεματικής Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Προστασίας & Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Σχολή Πλοιάρχων & Σχολή Μηχανικών (Ασπρόπυργος, Αργοστόλι, Κύμη Ευβοίας, Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, Οινούσες, Πρέβεζα, Σύρος, Ύδρα, Χανιά) Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων Ψηφιακών Συστημάτων