Το φροντιστήριο “Εν Γνώσει” συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας. Με βασικά εφόδια την εμπειρία, τη μεθοδικότητα και την οργάνωση καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση των μαθητών και των γονέων.

Όλα τα παραπάνω μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε με την ίδια υπευθυνότητα, θέτοντας πάντοτε ως βασικό μας στόχο την πρόοδοκαι την επιτυχία των μαθητών μας.

Συνεχίζουμε δυναμικά στις νέες προκλήσεις.