Ψυχαγωγία – Διασκέδαση

Αναπόσπαστο κομμάτι του εκαπιδευτικού μας έργου αποτελεί σειρά από εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι οποίες έχουν ως στόχο να “ανεβάσουν” τη διάθεση των μαθητών και να μεγιστοποιήσουν την επικοινωνία μεταξύ αυτών και των καθηγητών τους.