Ένα επίκαιρο θέμα καθώς οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη (Νέο Λύκειο) θα προετοιμαστούν για ένα διαφορετικό εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή τους σε σχολή ΑΕΙ & ΤΕΙ. Για τους μαθητές Β’ Γ’ Λυκείου πραγματοποιούμε σεμινάρια με παρουσίαση όλων των σχολών του μηχανογραφικού δελτίου καθώς και τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας με σκοπό να προσανατολιστούν σωστά για την επιλογή τους. Σε δεύτερη φάση πραγματοποιούμε ατομικά τεστ για τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μαθητών και βγαίνει μέσα από κατάλληλα ερωτηματολόγια μια αναφορά 100 και πλέον σελίδων, η οποία είναι ατομική για τον καθένα και συνδέει τα ενδιαφέροντα τους με τις σχολές του μηχανογραφικού.