Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΡΙΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία 3
Μαθηματικά 3
Ν. Γλώσσα 2
Φυσική 3
Χημεία 2