Μαθήματα ανά ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2ώρες
Πληροφορίες για το μάθημα
ΑΡΧΑΙΑ 6ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 3ώρες
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3ώρες
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.* 1ώρα
Επιλέγονται 4 ή 5 μαθήματα και έως 2 πεδία
*πρόσβαση με μειωμένα μόρια
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 3ώρες
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ/ΜΟΥ 6ώρες
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ/ΜΟΥ 3ώρες
Επιλέγονται 4 ή 5 μαθήματα και έως 2 πεδία
*πρόσβαση με μειωμένα μόρια
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6ώρες
Α.Ε.Π.Π. 2ώρες
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.* 1ώρα
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ο.Θ. 2ώρες
Επιλέγονται 4 ή 5 μαθήματα και έως 2 πεδία
*πρόσβαση με μειωμένα μόρια