ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνικά 2
Νεοελληνική Γλώσσα 1
Μαθηματικά 3
Φυσική 2*
Χημεία 1*
* Επιπλέον Μαθήματα για Β’ & Γ’ Γυμνασίου