Μάθημα Ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 2ώρες
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 1ώρα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3ώρες
ΦΥΣΙΚΗ *2ώρες
ΧΗΜΕΙΑ *1ώρα
* Επιπλέον Μαθήματα για Β’ & Γ’ Γυμνασίου