Μάθημα Ώρες
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2ώρες
ΑΛΓΕΒΡΑ 2ώρες
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 2ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 2ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 2ώρες